TCMB’nin resmi rezerv varlıkları kasımda düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalarak 82,7 milyar dolar oldu. TCMB tarafından, Kasım 2020 dönemine ilişkin “Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri” verileri yayımlandı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 azalarak 82,7 milyar dolara düştü. Aynı dönemde döviz varlıkları […]

TCMB’nin resmi rezerv varlıkları kasımda düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, kasımda bir evvelki aya göre yüzde 2,2 azalarak 82,7 milyar dolar oldu. TCMB tarafından, Kasım 2020 dönemine ait “Beynelmilel Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri” verileri yayımlandı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları kasımda bir evvelki aya mukayese et yüzde 2,2 azalarak 82,7 milyar dolara düştü. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 0,7 artarak 41,1 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 5,1 azalarak 40 milyar dolar oldu. Vadesine 1 sene veya daha az kalmış Merkezi İdare ve Merkez Bankası’nın evvelce belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul değerler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) kasımda yüzde 6,1 artarak 27,6 milyar dolara çıktı. Bu meblağın 22,3 milyar doları anapara, 5,3 milyar doları üremden oluştu. Bu dönemde, Merkez Bankası’nın yurt içi ve ülke dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden meydana gelen net döviz ve altın yükümlülükleri 63,4 milyar dolar düzeyinden gerçekleşirken, mevzubahis meblağın 27,6 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti. Koşula bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zaruri karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler kasımda bir önceki aya göre yüzde 4,6 artarak 40,4 milyar dolar oldu.