TCMB’nin döviz rezervi yüzde 12,4 arttı 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz varlıkları yüzde 12,4 artarak 40,8 milyar dolara çıktı.  TCMB tarafından, Ekim 2020 dönemine ilişkin “Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri” verileri yayımlandı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 6,1 artarak 84,5 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 12,4 artarak 40,8 milyar dolara, […]

TCMB’nin döviz rezervi yüzde 12,4 arttı 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz varlıkları yüzde 12,4 artarak 40,8 milyar dolara çıktı.  TCMB tarafından, Ekim 2020 devresine dair “Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri” bilgileri yayımlandı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 6,1 artarak 84,5 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 12,4 artarak 40,8 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0,8 yükselerek 42,1 milyar dolara çıktı. Vadesine 1 sene ya da daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın eskiden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) ekimde yüzde 1,3 artarak 26 milyar dolara çıktı. Bu tutarın 20,7 milyar doları anapara, 5,3 milyar ABD doları faizden oluştu. Bu dönemde, Merkez Bankası’nın vatan içi ve vatan dışı yerleşik bankalarla yapmış bulunduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın sorumlulukları 66,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz hususu tutarın 22,7 milyar dolar bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti. Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 sene içersinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile başka yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden mecburi karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz hususu yükümlülükler ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,2 azalarak 38,6 milyar dolar oldu.