TBB’den bankalara sınırlı kar dağıtımı izni

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankalarca kar dağıtımına ilişkin yaptığı açıklamada, “Uluslararası uygulamalarda olduğu gibi, ihtiyatlı bir oranda yeniden kar dağıtımına izin verilmesi bankacılık sektörü, yatırımcılar ve piyasalarımız açısından olumlu olarak değerlendirilmektedir.” ifadelerini kullandı. TBB’den bankacılıkta kar dağıtımına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), küresel piyasalardaki gelişmeler ve salgın nedeniyle yaşanması muhtemel […]

TBB’den bankalara sınırlı kar dağıtımı izni

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankalarca kar dağıtımına ait yaptığı izahta, “Beynelmilel uygulamalarda olduğu gibi, temkinli bir oranda yine kar dağıtımına müsaade edilmesi bankacılık sektörü, yatırımcılar ve piyasalarımız açısından pozitif olarak değerlendirilmektedir.” ifadelerini kullandı. TBB’den bankacılıkta kar dağıtımına ilişkin yapılan yazılı izahta, Bankacılık Tertip etme ve Denetleme Müessesesinin (BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU), global piyasalardaki gelişmeler ve salgın sebebiyle yaşanması muhtemel rizikoları dikkate alarak, öz kaynakların kuvvetli kalmasını teminen temkinli bir yaklaşımla bankacılık sektöründe 2018 ve 2019 senesi kâr dağıtımına müsaade etmediği anımsadıldı. Benzer şekilde, paydaşlara 2020 seneninde ele geçirilecek olan karlar ile 2020 senesi öncesinde ele geçirilmekle beraber dağıtım konusu yapılmayarak öz kaynaklar altında tutulan kar ve yedeklerin de nakit çıkışına kapı aralayacak şekilde kar dağıtımına konu edilmemesinin yararlı olacağının Müessese tarafından değerlendirildiği deklarasyonlan izahta, şunlar kaydedildi: “Ancak, bununla beraber, olası kar dağıtım taleplerinin, temkinlilik ilkesi ve başta anapara yeterlilik oranı olmak üzere bankaların özel vaziyetleri çerçevesinde 2020 senesi dönem net karından yüzde 10’ununa kadar karşılanması uygun görülmüştür. Güçlü öz kaynakları yanında sıhhatli bilanço yapısı, deneyimli idaresi ve temkinli yaklaşımı sayesinde bankacılık sektörü yakın dönemde yaşanan şokları başarılı olarak yönetmiş, ekonomik faaliyetin finansmanına ve ödeme sisteminin etkin çalışmasına katkı sağlamaya devam etmiştir.” Temel bankacılık performans göstergelerinin tertip etmelerin öngördüğü düzeylerde ve beynelmilel vasatilere yakın izlediği aktarılan izahta, “Bu çerçevede, uluslararası uygulamalarda olduğu gibi, temkinli bir oranda yeniden kâr dağıtımına müsaade edilmesi bankacılık sektörü, yatırımcılar ve piyasalarımız açısından olumlu olarak değerlendirilmektedir.” görüşlerine yer verildi.