Resmi Gazete’de yayımlandı: EFT 2021 ücretleri belli oldu

İÇİNDEKİLERBankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretler​​​​​EFT ve FAST işlemlerinde uygulanacak ücretler belli oldu. EFT ücretlerinde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte 2021 yılında uygulanacak EFT ücretleri:  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), finansal tüketiciler ve ticari müşterilerden alınacak ücretlere ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğlerinde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Finansal Tüketicilerden Alınacak […]

Resmi Gazete’de yayımlandı: EFT 2021 ücretleri belli oldu

Bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek fiyatlar​​​​​ EFT ve FAST işlemlerinde uygulanacak fiyatlar belli oldu. EFT fiyatlarında yapılan farklık Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte 2021 seneninde uygulanacak EFT fiyatları:  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), finansal tüketiciler ve ticari müşterilerden alınacak fiyatlara ait usul ve asalları belirleyen tebliğlerinde yaptığı farklıklar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Finansal Tüketicilerden Alınacak Fiyatlara İlişkin Usul ve Asallar İle ilgili Tebliğ’deki farklıklar dahilinde, tanımlar bölümüne “Fonların Anlık ve Daimi Transferi Sistemi (FAST) işlemlerinin karşılığı ilave etti. Tebliğin para ve değerli maden transfer işlemleri bölümünde yer alan bir maddede ise tertip etmeye gidilerek, “Merkez Bankası Ödeme Sistemlerinin” ibaresi “EFT sisteminin” olarak değiştirildi. Tertip eden madde yeni tebliğde şu şekilde bulundu: “EFT işlemlerinden alınacak fiyat işlem meblağının 1.000 lira ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 lirayı, ATM’den yapılan işlemlerde 2 lirayı, diğer kanallarla yapılan işlemlerde ise 5 lirayı geçemez. İşlem meblağının 1.000 lira ila 50 bin lira arasında olması halinde bu sınırlar sırasıyla 2 lira, 5 lira ve 10 lira olarak, işlem meblağının 50 bin lira üzerinde olması vaziyetinde ise 25 lira, 50 lira ve 100 lira olarak uygulanır. EFT sisteminin resmi kapanış saatinden en erken 90 dakika önce olmak kaydıyla kuruluş ile finansal tüketici arasındaki sözleşmede geç işlemler olarak belirlenen EFT işlemlerinde hatıralan sınırlar yüzde 50 artırımlı olarak uygulanır. Havale işlemlerinde ise uygulanacak en yüksek ücretler EFT işlemleri için belirtilen ayrımlara tabi olarak alakalı ücretlerin yarısı oranında uygulanır. Kuruluşlarca gerçekleştirilen beynelmilel fon transferi ve iletileşme işlemlerinin ücretleri ise finansal tüketici ile kuruluş arasında tertip eden kontrat ile belirlenir.” Aynı bölüme ayrı olarak, FAST işlemleri karşılığında alınabilecek ücretin azami sınırlamalara tabi olduğu, EFT sisteminin resmi çalışma saatleri dışında gerçekleştirilen FAST işlemleri için mevzubahis azami ücretlerin yüzde 50 artırımlı olarak uygulanacağı maddesi ilave etti. Bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretler​​​​​ * TCMB’nin, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Asallar İle ilgili Tebliğ’de yapılan farklıklar kapsamında ise ticari müşteri kavramı yine tanımlandı. Bu bölümde ayrıca, FAST işlemlerinin karşılığına yer verildi. Tebliğin, ücretlerin değiştirilmesine ilişkin bölümüne de yeni bir fıkra ilave etti. Böylelikle, bu tebliğdeki ücret ve parasal hudutların her sene azami, Türkiye İstatistik Müessesesince bir evvelki yılsonu itibarıyla izah eden yıllık tüketici ücret endeksi artış oranında artırılarak bankaların web sitesinde duyuru edileceği karara bağlandı. Diğer taraftan tebliğde, “Merkez Bankası Ödeme Sistemlerinin” ibareleri “EFT sistemi”, “EFT/Havale fiyatı” ifadeleri de “EFT, FAST ve Havale fiyatı” olarak değiştirildi. Bu tebliğde de aynı şekilde, FAST işlemleri karşılığında alınabilecek fiyatın, en yüksek fiyat sınırlamalarına tabi olduğu, EFT sisteminin resmi çalışma saatleri dışında gerçekleştirilen FAST işlemleri için mevzubahis en yüksek fiyatlar in yüzde 50 artırımlı uygulanacağı kararı ilave etti.