Kredi kartı azami faiz oranlarına ilişkin tebliğ

İÇİNDEKİLER: Katılım bankalarınca uygulanacak azami oranlarTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca (TCMB) kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. TCMB’nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlandı. Kredi kartı […] Kredi kartı azami faiz oranlarına ilişkin tebliğ yazısı ilk önce Ekonomist üzerinde ortaya çıktı.

Kredi kartı azami faiz oranlarına ilişkin tebliğ

Katılım bankalarınca uygulanacak en yüksek oranlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca (TCMB) kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme getiri oranlarının belirlenmesine ait usul ve asalları tertip etmeyi amaçlayan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları İle ilgili Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. TCMB’nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları İle ilgili Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlandı. Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin usul ve asalları tertip etmeyi amaçlayan tebliğde, azami akdi faiz oranlarının belirlenmesi şöyle aktarıldı: “Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, 10 Şubat 2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Fiyatlara İlişkin Usul ve Asallar İle ilgili Tebliğ (Sayı: 2020/4) ile belirlenen usul ve asallar çerçevesinde hesaplanarak duyuru edilen aylık referans orana 55 baz puan ilave ederek belirlenir. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık en yüksek akdi ürem oranı, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık en yüksek akdi ürem oranının yüzde 80’inin virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanması suretiyle belirlenir.” Tebliğ’de, en yüksek gecikme ürem oranlarının belirlenmesi, “Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık en yüksek gecikme ürem oranı, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık en yüksek akdi ürem oranına 30 baz puan ilave ederek belirlenir. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık en yüksek gecikme ürem oranı, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık en yüksek akdi ürem oranına 30 baz puan ilave ederek belirlenir.” şeklinde dile getirildi. Katılım bankalarınca uygulanacak en yüksek oranlar * Katılım bankalarınca uygulanacak en yüksek oranların usul ve asallarının da bulunduğu tebliğde, “Katılım bankalarınca kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık akdi kâr hissesi oranları 4’üncü maddeye göre belirlenen aylık en yüksek akdi ürem oranlarını, aylık gecikme cezası oranları ise 5’inci maddeye göre belirlenen aylık en yüksek gecikme ürem oranlarını geçemez.” denildi. Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık en yüksek akdi ve gecikme ürem oranları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca her ayın sondan beşinci iş günü resmi web sitesinde duyuru edileceği deklarasyonlan Tebliğ’de, Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasanında yer alan kararlar gizli kalmak kaydıyla takip eden ayın ilk gününden geçerli olmak üzere uygulanacağı belirtildi. Tebliğde 12 Kasım 2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak En yüksek Ürem Oranları İle ilgili Tebliğ’in (Sayı: 2016/8) yürürlükten kaldırıldığı aktarıldı. Geçici bir maddenin de bulunduğu tebliğde şunlar kaydedildi: “23 Ekim 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca duyuru edilen referans oran üzerinden bu Tebliğ kararları çerçevesinde hesaplanan en yüksek akdi ve gecikme ürem oranları 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerlidir. Mevzubahis oranların uygulanmaya başlanacağı tarihe kadar ise bu Tebliğin 8’inci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak En yüksek Ürem Oranları İle ilgili Tebliğ’de (Sayı: 2016/8) belirlenen oranlar uygulanır.” Bugün itibarıyla yürürlüğe giren tebliğin kararlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.