Kartlarla ocakta 103 milyar TL’lik ödeme yaptık

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 103 milyar TL oldu. En fazla kartlı ödeme tutarı artışı yüzde 65’lik oranla elektronik eşya sektöründe görüldü. Kamu-vergi ödemeleri sektöründeki kartlı ödeme tutarı yüzde 22 […]

Kartlarla ocakta 103 milyar TL’lik ödeme yaptık

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme meblağı bir evvelki sene aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 103 milyar TL oldu. En fazla kartlı ödeme meblağı artışı yüzde 65’lik oranla elektronik eşya sektöründe görüldü. Kamu-vergi ödemeleri sektöründeki kartlı ödeme meblağı yüzde 22 artarken, kartlarla yapılan her 5 TL vergi ödemesinin 3 TL’si internetten meydana geldi.  BKM, ocak ayına ait kartlı ödeme verilerini izah etti. Buna göre, ocak ayı nihayetinde Türkiye’de 76,5 milyon adet kredi kartı, 140,3 milyon adet banka kartı ve 44 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. Geçen sene ocak ayı ile mukayese ettiğinde kredi kartı adedinde yüzde 9’luk, banka kartı adedinde yüzde 5’lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 31’lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 260,8 milyon adede erişerek geçen sene aynı dönemine göre yüzde 10 arttı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme meblağı bir evvelki sene aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 103 milyar TL oldu. Bu ödemelerin 86,2 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken, 15,6 milyar TL’sinde banka kartları, 1,2 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Büyüme oranları özelinde incelendiğinde kredi kartı ile ödemelerde evvelki sene aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 13, banka kartı ile ödemelerde yüzde 28, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 145 olarak meydana geldi. Kartlarla yapılan ödemelerde en fazla artış elektronik eşya sektöründe görüldü Verilere göre, ocak ayında kartlarla yapılan ödemelerin sektör dağılımı incelendiğinde geçen sene aynı dönemine göre en fazla büyümenin yüzde 65 artış ve 7,8 milyar TL’lik ödeme ile elektronik eşya sektöründe olduğu görüldü. Elektronik eşya sektörünü sırasıyla, yüzde 50 artış ve 4,5 milyar TL’lik ödeme ile yapı malzemeleri, yüzde 42 artış ve 31,7 milyar TL’lik ödeme ile market-gıda, yüzde 25 artış ve 1 milyar TL’lik ödeme ile ferdi emeklilik, yüzde 22 artış ve 5,5 milyar TL’lik ödeme ile de kamu-vergi ödemeleri sektörleri izliyor. Kartlarla yapılan kamu-vergi ödemeleri geçen seneye göre yüzde 22 artarak 5,5 milyar TL oldu Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ilk taksitinin de ödendiği ocak ayında, bu ödemeleri kapsayan “kamu-vergi ödemeleri” sektöründe kartlı ödeme meblağı 5,5 milyar TL olarak meydana geldi. Bu değer 2020 seneyin aynı dönemine göre yüzde 22’lik bir büyümeye eşit gelirken vergi ödemelerinin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki hissesi yüzde 4,9’dan yüzde 5,2’ye yükseldi. Verilere göre, kamu tahsilatlarında kartlı ödemeler yaygınlaşmaya devam ederken, finansal okuryazarlığın artmasıyla birlikte bilinçlenen kullanıcılar artık kartlarını vergi gibi zaruri ödemelerde daha çok kullanıyor. Bu dönemde, kamu-vergi ödemelerinde internetten yapılan kartlı ödeme işlem meblağı ise, geçen sene aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 3,2 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan ödemeler kamu-vergi ödemelerinde gerçekleşen kartlı ödeme meblağının yüzde 59’unu oluştururken, buna göre kartlarla yapılan her 5 TL vergi ödemesinin 3 TL’si internetten gerçekleşti.