Dünya Ekonomik Forumu’ndan Blockchain Raporu!

Dünya Ekonomik Forumu ve Küresel Blockchain İş Konseyi tarafından yürütülen bir araştırma, blockchain endüstrisinin küresel düzeyde hala iyi tanımlanmış standartlardan yoksun olmasının nedenlerini ortaya koyuyor. Küresel Standartlar Planlama Girişimi olarak adlandırılan çalışma, Blockchain endüstrisinin standart belirleme ortamındaki boşlukların, farklılıkların ve örtüşmelerin, endüstrinin üstesinden gelmesi gereken en büyük zorluklar olduğunu belirtiyor. Standartlar Şart Yapılan açıklamalara göre endüstri için standartların belirlenmesine dahil olan çoğu kuruluş, bazı belirli alanlara büyük ilgi gösterirken diğerlerini tamamen ihmal ediyor. Bu, blok zinciri endüstrisinin bazı bölümlerinde bir örtüşme yaratırken, diğer parçaların standardizasyonunda bir boşluk olmasına sebep oluyor. Öte yandan standartları belirleme konusundaki ilgi ve faaliyet hacminin, teknolojinin etrafındaki oluşan heyecan ile de değiştiği belirtiliyor. Blockchain heyecanının zirvesi sırasında standartlar oluşturmak için yola çıkan birçok kuruluş, operasyonları durdurdu veya henüz makul çıktılar üretmedi. Bunlara ek olarak rapora göre, ilgi uyandıran en yaygın beş alan güvenlik, Nesnelerin İnterneti, kimlik, DLT gereksinimleri ve DLT terminolojisidir. Dünya Geneline Yayılmalı DLT terminolojisi için standartları belirlemeye büyük ilgi olsa da çalışma, dünya genelinde Blockchain terminolojisinin belirsiz kaldığını gösteriyor. Rapor, blok zinciri endüstrisi için tutarlı tanımların ve terminolojilerin, sektörü büyütmenin anahtarı olduğunu belirtiyor. Yapılan açıklamalara göre, Blockchain platformlarını test etme prosedürünü tanımlayan resmi standartlar da bulunmuyor. Rapor, sektördeki yeniliklerin çoğunun, resmileştirme ve standardizasyondan ziyade şimdiye kadar endüstri oyuncuları ve teknik evrim yoluyla gerçekleştiğini belirtiyor.

Dünya Ekonomik Forumu’ndan Blockchain Raporu!

Dünya Ekonomik Forumu ve Global Blockchain İş Konseyi tarafından yürütülen bir araştırma, blockchain endüstrisinin global düzeyde hala iyi tanımlanmış standartlardan yoksun olmasının nedenlerini ortaya koyuyor. Global Standartlar Tasarılama Teşebbüsü olarak adlandırılan çalışma, Blockchain endüstrisinin standart belirleme ortamındaki boşlukların, farklılıkların ve örtüşmelerin, endüstrinin üstesinden gelmesi şart olan en büyük zorluklar olduğunu belirtiyor. Standartlar Koşul Yapılan izahlara göre endüstri için standartların belirlenmesine dahil olan çoğu kuruluş, bir takım belirli alanlara büyük alaka gösterirken diğerlerini tamamiyle savsaklıyor. Bu, blok zinciri endüstrisinin bir takım bölümlerinde bir örtüşme yaratırken, diğer parçaların standardizasyonunda bir boşluk olmasına yol açıyor. Diğer taraftan standartları belirleme konusundaki alaka ve faaliyet hacminin, teknolojinin çevrenindeki oluşan heyecan ile de değiştiği belirtiliyor. Blockchain heyecanının doruğu esnasında standartlar oluşturmak için yola çıkan bir hayli kuruluş, operasyonları durdurdu veya daha uygun çıktılar üretmedi. Bunlara ek olarak rapora göre, ilgi uyandıran en yaygın beş alan güvenlik, Nesnelerin İnterneti, kimlik, DLT gereksinimleri ve DLT terminolojisidir. Dünya Geneline Dağılmalı DLT terminolojisi için standartları belirlemeye büyük ilgi olsa da çalışma, dünya genelinde Blockchain terminolojisinin belirsiz kaldığını gösteriyor. Rapor, blok zinciri endüstrisi için meblağlı tanımların ve terminolojilerin, sektörü büyütmenin anahtarı olduğunu belirtiyor. Yapılan izahlara göre, Blockchain platformlarını test2 etme prosedürünü tanımlayan resmi standartlar da bulunmuyor. Rapor, sektördeki yeniliklerin çoğunun, resmileştirme ve standardizasyondan ziyade şimdiye kadar endüstri oyuncuları ve teknik evrim yoluyla gerçekleştiğini belirtiyor.