Bitcoin (BTC) İle Diğer Varlıklar Arasında Neredeyse Hiç İlişki Yok!

Son yıllarda, Bitcoin’in fiyatının hisse senetleri gibi diğer finansal varlıklarla ilişkilendirilip ilişkilendirilmediği konusunda tartışmalar yaşanıyor. Fidelity Digital Assets’in yakın tarihli bir raporu ise bu konuyu ele aldı ve konuya bir netlik getirmeye çalıştı. Fidelity’nin Bitcoin Yatırım Tezi: Alternatif Bir Yatırım Olarak Bitcoin’in Rolü başlıklı ropuna göre, Bitcoin’in fiyatı ile ana akım finansal varlıklar arasında bir korelasyon eksikliği bulunuyor. Ayrıca yine aynı rapora göre uzun vadede Bitcoin’de fiyat artışları yaşanacak. Bitcoin ve Diğer Varlıklar Raporda yapılan açıklamalara göre, Bitcoin’in Ocak 2015’ten Eylül 2020’ye kadar diğer varlıklarla korelasyonu ortalama 0,11 seviyesinde bulunuyor. Bu da Bitcoin ile diğer varlıkların getirileri arasında neredeyse hiçbir ilişki olmadığını gösteriyor. Rapor, -1 ile 1 arasındaki bir ölçekte BTC ile diğer varlıklar arasında 0.11 korelasyonun var olduğunu, 1 puanın tam korelasyon anlamına geldiğini ve -1’in sıfır korelasyon anlamına geldiğini açıkladı. Bunların yanında Bitcoin’in (BTC) son zamanlarda özellikle COVID-19 ile birlikte geleneksel piyasalarla nispeten beraber hareket ettiğine şahit olduk. Örneğin; Mart ayında Bitcoin hisse senetleri ile birlikte büyük bir gerileme yaşadı. Ancak sonrasında BTC2nin çok daha iyi bir toparlanma sergilediğini gördük. Öte yandan bu kısa vadeli etkilere rağmen Fidelity, “Bitcoin’in COVID-19’un yarattığı sağlıksal ve ekonomik durumdan etkilenmeyen farklı temellere sahip olduğunu” bildirdi. Bitcoin Tek Bir Şeye Hizmet Etmiyor Fidelty’nin raporuna göre, Bitcoin ile ilgili güzel şeylerden biri de başarısının tekil bir amaca hizmet etmemesinde yatıyor. Örneğin; Bitcoin, geride bıraktığımız on yıl içinde dolar, altın ve diğer varlıklardan çok daha iyi bir performans gösterdi. Bu dönem içinde de bazı kişilerin Bitcoin’e olan bakış açısı ödeme aracı statüsünden değer deposu statüsüne […]

Bitcoin (BTC) İle Diğer Varlıklar Arasında Neredeyse Hiç İlişki Yok!

Son senelerde, Bitcoin’in ücretinin pay senetleri gibi diğer finansal varlıklarla ilişkilendirilip ilişkilendirilmediği ile ilgili tartışmalar yaşanıyor. Fidelity Digital Assets’in yakın tarihli bir raporu ise bu konuyu ele aldı ve konuya bir netlik getirmeye çalıştı. Fidelity’nin Bitcoin Yatırım Tezi: Alternatif Bir Yatırım Olarak Bitcoin’in Rolü başlıklı ropuna göre, Bitcoin’in ücreti ile ana akım finansal varlıklar arasında bir korelasyon eksikliği bulunuyor. Ayrı olarak yeniden aynı rapora göre uzun vadede Bitcoin’de ücret artışları yaşanacak. Bitcoin ve Diğer Varlıklar Raporda yapılan izahlara göre, Bitcoin’in Ocak 2015’ten Eylül 2020’ye kadar diğer varlıklarla korelasyonu vasati 0,11 düzeyinde bulunuyor. Bu da Bitcoin ile diğer varlıkların kazançları arasında hemen hemen hiçbir ilişki olmadığını gösteriyor. Rapor, -1 ile 1 arasındaki bir ölçekte BTC ile diğer varlıklar arasında 0.11 korelasyonun var olduğunu, 1 puanın tam korelasyon mananına geldiğini ve -1’in sıfır korelasyon mananına geldiğini izah etti. Bunların yanında Bitcoin’in (BTC) günümüzde bilhassa COVID-19 ile beraber ananesel piyasalarla oranla birlikte hareket ettiğine tanık olduk. Sözgelimi; Mart ayında Bitcoin hisse senetleri ile birlikte büyük bir gerileme yaşadı. Ancak sonrasında BTC2nin çok daha iyi bir toparlanma sergilediğini gördük. Diğer taraftan bu kısa vadeli tesirlere karşın Fidelity, “Bitcoin’in COVID-19’un yarattığı sıhhatsel ve ekonomik vaziyetten etkilenmeyen değişik temellere sahip olduğunu” bildirdi. Bitcoin Tek Bir Şeye Hizmet Etmiyor Fidelty’nin raporuna göre, Bitcoin konusunda güzel şeylerden biri de başarısının tekil bir emele hizmet etmemesinde yatıyor. Sözgelimi; Bitcoin, geride bıraktığımız on sene içinde dolar, altın ve diğer varlıklardan çok daha iyi bir performans gösterdi. Bu dönem içinde de kimi kişilerin Bitcoin’e olan bakış açısı ödeme aracı statüsünden değer deposu statüsüne kaydı. Bunlara ek olarak raporda Bitcoin’in gittikçe diğer varlıklarla daha ilişkili hale gelebileceğinden de söz edildi ve “Bitcoin, yakın vakte kadar ananesel piyasalara bağlı olmayan genç bir varlık. Ancak müessesesel portföylere entegre olduğu için diğer varlıklarla gittikçe daha fazla ilişkilendirilebilir hale gelebilir.” ifadeleri kullanıldı.