BDDK’dan altın düzenlenmesi

BDDK’den bankaların topladıkları fiziki altınların değerlemesine ilişkin düzenlemeye gidildi. Buna göre  toplanan fiziki altınların karşılığı, asgari olarak milyem değerleri üzerinden belirlenecek.  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapılan değişiklikler kapsamında, bankaların alım ve satımını […]

BDDK’dan altın düzenlenmesi

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU’den bankaların topladıkları fiziki altınların değerlemesine ait tertip etmeye gidildi. Buna göre  toplanan fiziki altınların karşılığı, asgari olarak milyem değerleri üzerinden belirlenecek.  Bankacılık Tertip etme ve Denetleme Müessesesinin (BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU), Bankaların Değerli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Asallar İle ilgili Yönetmelik’te yaptığı farklıklar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapılan farklıklar dahilinde, bankaların alım ve satımını yapabilecekleri değerli madenlere ait bölüme yeni bir madde ilave etti. İlave eden maddeye göre, bankalar, bankalar hesabına değerli maden değerleme ve toplama hizmeti veren anlaşmalı kuyumcular ve değerli maden eksperleri tarafından banka müşterilerinin altın cinsinden mevduat, özel cari, katılma hesaplarına alacak kaydetmek üzere toplanan fiziki altınlar, asgari olarak milyem değerleri üzerinden değerlenecek. Değerleme işlemine ilişkin muhtevanında asgari olarak değerlemeye konu her bir parçanın ayırt edici veyahut tanımlayıcı ibaresi, gram cinsinden ağırlığı, ayarı, dönüşümünde kullanılan milyem değeri ve dönüşüm sonrası gram cinsinden ağırlığı ile tüm parçaların dönüşüm sonrası gram cinsinden toplam ağırlığının bulunduğu teslim tutanağı tertip edecek. Bu tutanağın bir örneği de müşteriye verilecek. Milyem değeri, altın saflığının 1.000 üzerinden değerlendirmesi olarak izah ediyor. Bu değerin hesaplanabilmesi için altından yapılan maddenin içerisinde bulunan saf altın kütlesi, toplam kütleye ayrılarak 1.000 ile çarpılıyor.